Wat kunt u zelf doen bij wateroverlast?

Bij hevige of langdurige buien kan er in korte tijd zoveel water vallen, dat het watersysteem en de riolering het niet meer aankunnen. Dit zorgt voor wateroverlast. Als gemeente zorgen wij voor de verwerking van regenwater, maar u kunt ook helpen wateroverlast in uw omgeving te verminderen.