Hergebruik

Lenteveld wil in 2040 een volledig circulaire gemeente zijn. Dit betekent dat we in Lenteveld slimmer omgaan met grondstoffen en producten na gebruik niet op de afvalberg belanden.

Lenteveld circulair

Lenteveld streeft naar volledige circulariteit in 2050, waarbij we grondstoffen en producten op een zuinige en slimme manier gebruiken. Dit betekent dat we minder grondstoffen zullen verbruiken door producten langer te gebruiken en gebruikte materialen te hergebruiken voor nieuwe producten. We zullen ook de voorkeur geven aan grondstoffen die continu hernieuwd kunnen worden.

Het verwezenlijken van een circulaire economie vereist vastberaden ambitie, duidelijke regelgeving, het bevorderen van circulair ondernemerschap en een fundamentele verschuiving in ons denken en handelen. Door deze aanpak kunnen we de leefbaarheid van onze planeet behouden, niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor de toekomstige generaties.